Bejegyzések

Bejegyzések

"Szervezetszerű titkos együttműködés keretében"

Nincs hozzászólás VHK archív cikkek

Forrás: Magyar Narancs

(Parancsok és végrehajtásuk) Az alábbiakban egy-egy jellegzetes példán követhetjük végig a beat/pop/rock stb. művelőit érintő titkosszolgálati tevékenységeket ? a később bővebben taglalandó történetek előzeteseként.
A jelentésben leírtakból megállapítható, hogy a könnyűzenei területről készített összefoglaló jelentésben leírt azon felvetésünk, hogy gomba módra szaporodnak az engedély nélkül játszó amatőr beat együttesek, továbbra is problémát jelentenek. (. . .) A tmb. feladatul kapta, hogy ismerősein keresztül továbbra is derítse fel azokat az új amatőr beat együtteseket, akik nem rendelkeznek működési engedéllyel. Próbálja megállapítani politikai arculatukat, terveiket és az együttes tagjainak nevét. Gábor Róbert r. hdgy., 1981. szeptember 3.
Túl az operatív tiszt első mondatának komikus sutaságán, az iratból kiderül az is, hogy a ?Dalos? fedőnevű titkos megbízott (fn. tmb.) jelentéseit tartalmazó Munka-dosszién kívül e papír egyik példányát a ?Beat? elnevezésű dosszié kapta. Ezt nyilván az amatőrzenekar-probléma fölmerülésétől, a 60-as évektől kezdve kövérre, több kötetesre hízlalták tartalmas jelentésekkel. Aranybánya lehetett volna számomra, de sajnos az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) nem találták. Nem került elő ? talán csak egyelőre, de ha ezt is megsemmisítették 1989-90 fordulóján, akkor örökre. Nem lehet hát egyetlen dossziéból előhúzni az állambiztonsági szolgálat zenei tárgyú tevékenységének nyomait, csipegetni kell innen is, onnan is.
A fenti részletből látható: neveket gyűjtöttek, tudni akarták, melyik együttesben ki játszik. Mindennaposnak számított a priusz szóból eredő kifejezéssel priorálásnak nevezett feladat, vagyis az előéletre vonatkozó adatok gyűjtése, rendezése:
Intézkedés: személyi adatok beszerzése, priorálások. Hi: 1977. december 31. Réti Endre r. fdgy, 1977. november 21.
Az év végi határidővel azon lemezlovasok adatait kellett összeszedni, akiknek névsorát a ?Zefir? fn. tmb. adta át 1977. november 10-én az ?Ági? fn. T-lakáson operatív tisztjének. Hátha találnak köztük olyat, aki állambiztonsági szempontból ? veszélyforrásként és/vagy potenciálisan beszervezhető személyként ? érdekes lehet:
Ez a névsor a tervezett szűrő-kutató munka első lépése lehet. További névsorokat hivatalos kapcsolatoktól szerezzük be.
Akivel pedig probléma akadt, az aztán megkülönböztetett figyelmet kapott. Mint például a Vágtázó Halottkémek, amelynek Ganz Művelődési Házban esedékes egyik koncertje előtt riport hangzott el a Magyar Rádió Rockújság című műsorában a zenekar fellépési nehézségeiről:
A VHK együttes tevékenységéről az 1984-es évben összefoglaló jelentés készült miniszterhelyettes elvtárs részére, aki utasítást adott az együttes fellépéseinek akadályozására, korlátozására. A VHK együttes vezetőjét és tagjait Szervünk ?F?-dosszié keretében ellenőrzi. Dr. Grandpierre Attila szerepel az 1984. XII. 18-i 182 számú napi jelentésben.
Intézkedés: Tájékoztatjuk a BM III/III-5. Osztályt. A Ganz Mávag Művelődési Ház vezetősége felé szignalizációval élünk. Az ORI-ban lévő hivatalos kapcsolatainkat felkérjük, hogy a VHK együttes vizsgajelentkezését kísérjék figyelemmel és jelentkezésük esetén értesítsék Szervünket.
Horváth Zoltán r. szds. alosztályvezető h., 1985. június 24.
E sorokat egy Napi Operatív Információs Jelentésben (NOIJ) küldték az állambiztonsági ügyekért felelős belügyminiszter-helyettesnek. A NOIJ a többlépcsős állambiztonsági munka eredménye: 1979. január 2. és 1990. január 12. között a különböző információs csatornákon (hivatalos kapcsolatoktól, titkos megbízottaktól, telefonlehallgatóktól, postaforgalom ellenőrzőktől, stb.) beérkező információkból a különböző állambiztonsági szervek (III/I., III/II., III/III., III/IV. csoportfőnökségek, megyei rendőrfőkapitányságok állambiztonsági szervei, stb.) napi tájékoztató jelentéseket készítettek, s ezeket a III. Főcsoportfőnökségen tömör, összefoglalóvá gyúrták. A legfontosabb belügyi vezetők asztalán naponta landolt a NOIJ, a belőle szerkesztett BM Tájékoztatót pedig megkapták a párt- és állami vezetés legfelsőbb tisztségviselői, a KISZ első számú vezetője és a Népszabadság főszerkesztője.
Az intézkedési tervben tájékoztatni rendelt III/III-5. Osztály a belső reakció elhárításával foglalkozó III/III. Csoportfőnökségen belül a kulturális terület védelmével foglalkozott. A III/III-5. Osztály B-alosztálya elhárítási területéhez tartoztak az olyan kulturális intézmények, mint a Ganz Mávag. A művelődési házzal foglalkozó állambiztonsági munkatárs élt a szignalizáció eszközével, vagyis jelezte a művház illetékes vezetőjének, valószínűleg az ottani hivatalos vagy társadalmi kapcsolatának, hogy figyeljenek oda, kiket szándékoznak felléptetni, gondolják már végig, nem lesz ez így jó. A szignalizáció célja a bűntett ? mármint amit ők bűntettnek, társadalomellenes tevékenységnek tartottak ? megelőzése volt, s ily módon tulajdonképp ?a büntetőeljáráson kívüli differenciált felelősségrevonás módszere?. Az, amit úgy érzékelt az ember, hogy a belügy utánanyúlt (kirúgták a munkahelyéről, az egyetemről, nem engedélyezték a koncertjét, nem kapott útlevelet, stb.), különösen ha Figyelő, vagyis F-dossziét is vezettek róla mint akitől a szocializmussal szembeni fellépés várható, azaz veszélyes lehet a rendszerre.
Ha a szóban forgó vagy bármelyik másik koncert érdekelte őket ? és a jelentéseket olvasva nagyon sok érdekelte őket ? gondoskodtak arról, hogy valaki(k) ott legyen(ek) tőlük is:
Feladat:
Kísérje figyelemmel a Tavaszi Fesztivál beat programjait ? mivel ő is szerepel együttesével ? és rendzavarásra irányuló tevékenység esetén azonnal jelentkezzen. Intézkedés:
(. . .) A BM III/III-5. Osztálytól hálózati személyeink részére jegyeket igénylünk a Budapest Sportcsarnok koncertjeire. Gábor Róbert r. hdgy., 1983. március 15.
Ha már ott voltak, akkor a rendezvényeken történteket jelentették, rögzítették:
A szerv hírforrása f. hó 5-én a Budapest, XV., Kozák téri művelődési házban részt vett több ?újhullámos? együttes közös koncertjén. Az ott jelenlévő 16-20 éves fiatalok nagy mennyiségű italt fogyasztottak, viselkedésük mindvégig botrányos volt. (. . .) A hírforrás a koncert egyes részleteit magnószalagra rögzítette és fotófelvételeket készített.
Az 1983. március 15-i NOIJ e részlete arról a bizonyos csirkeszaggatós koncertről tudósít, amelyről a Budapestre költözött, szegedi CPg leginkább elhíresült. Akkoriban már ?Tiszavirág? fedőnéven bizalmas nyomozás folyt a zenekar ellen.
A FMH-ban lévő hivatalos kapcsolatunkat tájékoztatjuk a jelentésben szereplő körülményekről, és megkérjük, ha lehetséges, a Rock Körkép programját magnetofonra vegye fel. Konzultálunk a BRFK III/III-A. Alosztállyal, hogy a programra megfelelő számú hálózati személyt tudjunk elküldeni.
Gábor Róbert r. fhdgy., 1983. május 6.
Az FMH rövidítés a Fővárosi Művelődési Házat takarja, a Rock Körkép című beszélgetésre pedig azért ugrottak, mert a meghívott vendégek között olyanok is szerepeltek, ?akik évek óta botrányos koncertjeik és politikailag kifogásolható magatartásuk miatt az ÁB. szervek látókörében vannak.? Ez Trunkos Andrásra, a Rolls Frakció vezetőjére és Nagy Feróra, a Bikini énekesére vonatkozott. Utóbbival az is illusztrálható, hogy semmit sem akartak a véletlenre bízni. A 1984. október 26-i NOIJ szerint külön is felhívták a figyelmét, jobb ha vigyáz, és meggondolja, mit mond a színpadon:
Intézkedés:
A koncertek operatív biztosítását megszervezzük. Nagy Ferenccel fellépései előtt preventív jellegű beszélgetést folytatunk.
Horváth Zoltán r. szds. alosztályvezető
De nem csak a nyilvánosság előtt elhangzottak iránt érdeklődtek:
Múlt hétfőn Frenreisz Károly mesélte a buszban útban Pécs felé, hogy találkozott futólag Illés Lajossal, aki feltünően meg volt nyiratkozva és kimosakodva. Illés röviden elmesélte, hogy Aczél elvtársnál volt kihallgatáson, ahol Aczél elvtárs azt mondta: ?Felejtsük el Illés elvtárs.? Amit mindenki úgy érthetett, mivel az Illés zenekar feloldását az eddigi tilalmak alól. Mindehhez szükség volt a nyiratkozásra, fehér ing-nyakkendő-sötét öltönyre. ?Gara? Értékelés: Figyelemre méltó Frenreisz Károly beszámolója Illés Lajos pártközponti látogatásáról. Így a jelentés alátámasztja 3/a ellenőrzésünk anyagát, amely szintén utal erre a behívásra. Kis Géza r.hdgy., 1970. december 22.
A 3/a rövidítés a telefonlehallgatást jelenti. Mivel kevéssé valószínű, hogy Aczél Györgynek, az MSZMP évtizedeken át legbefolyásosabb kultúrpolitikusának, a támogatás-tűrés-tiltás, azaz a 3T rendszergazdájának a készülékét hallgatták volna le, megkockáztathatjuk, hogy az Illés együttes vezetőjének telefonbeszélgetéseire füleltek abban az időszakban, amikor a BBC-nek adott, kritikus mondatokat is tartalmazó, londoni Szörényi-Bródy nyilatkozat retorziójaként budapesti szilencium sújtotta az ország első számú zenekarát.
Intézkedés:
Az ügynök jó lehetőségekkel rendelkezik a minket érdeklő személyek körében. Irányított beszélgetésre és annak reprodukálására azonban képtelen. Ezért az elkövetkező napokban ? az ügynök ellenőrzésére is ? az ügynök lakását betechnikázzuk. (. . .)
Kis Géza r. hdgy, 1970. november 11.
De nemcsak az élőszóra volt gondjuk, hanem a levélforgalomra is:
Boros Lajos személye a BM III/3. Osztály által megküldött ?K? anyag alapján került látókörünkbe, valamint alosztályunk elhárítási területéhez tartozó kulturális objektumban vezeti klubfoglalkozásait. Operatív szempontból figyelmet érdemel Boros Lajos azon irányú tevékenysége, hogy ?szókimondásra? akarja a fiatalokat nevelni. Ismerve Boros Lajos politikai nézeteit ? a Sakálok című könyve alapján ? a klubfoglalkozások hálózati úton történő ellenőrzése indokolt.
Gábor Róbert r. fhdgy, 1984. március 12.
Az egykor ?mai dal?-nak nevezett műfaj tréfáskedvű képviselőjének ifjúságra káros hatására felfigyelő BM III/3. Osztály a postai küldemények ellenőrzésével foglalkozott, K-anyagnak az ellenőrzött, esetenként felbontott, elkobzott küldeményt nevezték.
Akivel nagyon komolyan számoltak, annak a mozgására is kiváncsiak voltak, követni kezdték. Ennek előfeltétele volt, hogy a titkosrendőrök ne csak fotón lássák a célszemélyt, ezért például a Baksa Soós Jánosról jelentő egyik (később tmb.-vé előlépő) ügynök és Baksa találkozójára 1970 novemberében ők is el akartak menni, hogy jól megnézzék maguknak a Kex énekesét:
Feladat: A célszemélyt figyelés alá vonjuk. (. . .) Baksával egy újabb találkozót beszéljen meg, amelyet arra használunk fel, hogy a figyelőkkel a személyes megismertetést végrehajtsuk.
Bíró György r.hdgy
Amennyiben a kifogás alá eső cselekményt társaságban követték el, akkor a belügy céljának, vagyis a cselekmény megszakításának egyik operatív eszköze a bomlasztás volt. A beépített ember az óhatatlanul előforduló nézeteltérések kipuhatolásához, esetleg, ha helyzete lehetővé tette, elmélyítéséhez kellett. Mivel pedig a zenekarosdi kollektív műfaj, a bomlasztás akár a zenekar végét is jelenthette. Az alábbi sorokból ? a ?Gara? fn. tmb. évtizedes tevékenyéségét értékelő, 1977. november 5-i jelentésből ? az derül ki, hogy az állambiztonságiak saját munkájuk eredményét látták az Illés együttes feloszlásában:
Az ügyben eredményes és jó munkát végzett ?Gara? fn. hálózati személyünk. Barátján Szörényi Leventén keresztül felmérte a zenekari tagok közötti viszonyulási struktúrát. Az egyes tagok személyi, anyagi problémáit. Végrehajtotta a zenekar vezetőjének, Illés Lajosnak szembeállítását célszemélyünkkel, Bródy Jánossal. Az ügy bomlasztása alkalmával is fontos feladatokat hajtott végre. (. . .)
Gábor Róbert r. alhdgy.
Mindezek, a társaságokba való, információszerzési és bomlasztó szándékú beépülésektől a politikai állásfoglalást kiprovokáló beszélgetéseken, levelek felbontásán és telefonok lehallgatásán át az adott esetben akár zaklatássá is fajuló személyi követésekig, mindezek egytől egyig arra irányultak, hogy a célszemélyek hagyjanak fel károsnak minősített tevékenységükkel. Ha pedig még ezek kombinációja sem bizonyult elég hatékonynak, megpróbáltak alapot találni jogi eljárás indításához ellenük.
Feladat:
Kapcsolattartása során derítse fel, kik azok a személyek, akik meghallgatása révén operatív, illetve jogilag felhasználható adatokat szerezhetünk az együttes ellenséges tevékenysége felől.
Bárány Károly r. szds., 1980. február 20.
E feladatot az ?Erdősi? fn. T-lakáson kapta a ?Dobos? fn. tmb., akinek a Beatrice ellen ?Rothadók? fedőnéven folytatott bizalmas nyomozást kellett adatokkal alátámasztania akkoriban. A bizalmas nyomozást végül nem követte nyílt nyomozás, s nem lett Beatrice-per a dologból. A zenekar felbomlott, s énekese, Nagy Feró hozzáállásában ?javulást? érzékelt az állambiztonság, az ügy megoldódott. Bíróság és börtön a nála radikálisabb, óvatlanabb, ifjabb és hírnév híján védtelenebb punkzenekarok némelyikére várt.
Szőnyei Tamás – Nyilvántartottak

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Close