Home

Bejegyzések

Varázslatos HagyatéK

Nincs hozzászólás Hírek VHK archív cikkek

Forrás: Magyar Hírlap (Lévay Tamás)

Kezdetben vala a ritmus, s belőle fakadt a dallam. A mágusok-táltosok-sámánok delejes sugárzása, a törzs közös ünnepe új világokat teremt. Európában elvétve tudunk megnevezni olyan ?könnyűzenei? társulatot, amely nem rock?n?roll, vagyis néger bázisú suhanás. A Vágtázó Halottkémek volt a magyar kivétel. Ezen a héten került a boltokba a VHK élettörténetét taglaló Pótolhatatlan halhatatlanság című könyv, mely számos titkot közread, de még többet elrejt. Gyógyító szándékkal fölidézzük a zenekar hőskorszakát két alapító tagjával, Czakó Sándor gitáros-dalszerzővel és Ipacs László dobos-dalszerzővel. Az ősi törvények ösztönösen bennünk élnek, de a modern világ leszorítja őket

? Hogyan kezdődött?

Czakó Sándor: 1972-ben találkoztam Lacival. Amikor elkezdtünk együtt játszani, rövid idő alatt kiderült, hogy nem elégít ki bennünket, hogy mások számait lejátsszuk, úgy éreztük: hozzá kell valamit tennünk, ami belső indíttatásból fakad. Együttzenélésünket felszabadító improvizációként éltük meg s ezt a belső erőforrást később tudatosan fejlesztettük tovább.

Ipacs László: Ekkor még nem volt nevünk. Voltak megírt számaink, de többnyire a tíz-húsz-harminc perces improvizációk jelentették a nagy repülést. Tanulmányaim mellett versenyszerűen úsztam, s a monoton testmozgás során gyakran előjöttek olyan legbelsőbb, lelki élmények, folyamatok, amelyek teljesen más tudatállapotban születtek. Élesebben láttam, mint normál körülmények között. A dobolás is hasonló erőfeszítés, s hamar arra a felismerésre jutottam, hogy a próbák legizgalmasabb részei azok az imprók, amelyek ebben a mélyebb lelkiállapotban jönnek létre.

C. S.: Az improvizálás önmagát erősítő folyamat, újfajta kreativitást teremtett bennünk, ez a lelki igény dinamikusabb hozzáállást igényelt. A másikkal szoros kontaktusban, új erőforrást fedeztünk föl, amitől igazán feldobódtunk.

I. L.: 1973-ban, az Újvidék téri általános iskolai föllépésünk alkalmával, egy hosszú improvizáció közben észleltük, hogy a közönség egyre jobban felszabadul, végül tombolni kezd. Nem igazán értettük, hogy mi történik, de tovább zenélve egyre mélyebbre sodródtunk belső világunk felé. Ez a tapasztalat megmutatta, hogy jó úton járunk, mert a közönség is képes együtt élni, lélegezni őrült zenénkkel.

? A gimnáziumi évek alatt megismerkedtetek Grandpierre Attilával.

I. L.: Miután Attilát Sanyival megismertettem, egyre többet bulizgattunk. Attila rá-ráénekelt az együtt hallgatott zenékre, marha jó hangja volt, kivá­lóan tolta a Blue Cheer, Eric Burdon, és Rolling-számokat. Felvetődött bennem, hogy milyen remek volna, ha énekesként csatlakozna a bandánkhoz. Sokáig nem állt kötélnek, de végül lejött a próbahelyünkre, s amikor elindult egy impró, izgalomba hozta, fölpattant a dobogóra, és megragadva Czakó mikrofonját, elkezdett artikulálatlanul, üvöltve énekelni. Ez a pillanat jelezte, hogy ez a baráti hármas még valami életre szóló közös zeneteremtésre is képes lehet.

? Ti ketten bevonultatok, és Denszesz nevű, nem éppen slágerzenét játszó, Hendrix-számokra imprózó zenekarotokkal megnyertétek a hadseregbajnokságot, a táncdalfesztivál tetőpontján. Hogyan lett ebből Vágtázó Halottkémek? Ki adta a nevet?

C. S.: Leszerelésünk után továbbra is együtt mozogtunk a nálunk öt-hat évvel idősebb Attilával, és a tőle kapott remek zenei gyűjtemény új tettekre sarkallt mindünket. Egyszer nála voltunk, amikor már magas volt a hangulat hőfoka, azon tanakodtunk, hogy milyen név illetné meg a zenekart, ösztönös választás volt, Horváth ?Zicsi? István nevű barátunk elővette egy írását, s abból idézte a Halottkémek kifejezést. Fetrengtünk, főleg, amikor a Vágtázó szóval meg lett spékelve. A mai napig baráti társaságunk tagjai azok, akik jelen voltak, így ?Zicsi? és Oláh Csaba. Mindannyian jól emlékeznek erre az alapkőletételre, 1976-ban.

Ti hárman vérszerződést kötöttetek. Együtt rezdültetek. S már az első közös koncertjeitek nagy visszhangot váltottak ki.

I. L.: Olyan élményeink voltak a publikummal együtt, amelyek széttörték az akkori zenélés és zenehallgatás szokásrendszerének kereteit.

C. S.: Ilyen volt pl. a régi Várklubban tartott koncertünk s a Közgáz kísérleti stúdiós buli is. Ekkor már tisztán kirajzolódtak azok a jegyek, amelyek megmutatták a VHK erejét. A koncert közepén beindult valami belső, lelki automatizmus, és öntudatlanul elkezdett mondatni velem egy szöveget.

I. L.: Kezdetben a zene hívta életre a látomásos szövegvilágot.

C. S.: Attila fölvette a próbákat, és ezekre írt szövegeket. Zseniálisan tudta szavakba önteni a varázst, s így segíteni a képi megjelenítését annak, amit mi a zenében létrehoztunk. A koncertekre már kész szövegekkel érkezett, de a kezdeti időszakban ő is próbálkozott spontán szövegmondással.

? A várbeli koncert volt az, amely után számos résztvevő közös látomásról számolt be. A zöme például azt látta, hogy leomlott egy hegy. Ez nem más, mint tömeghipnózis. Milyen elvek alapján működött ez a szuggesztív zeneteremtés?

C. S.: Csak jóval később tudtam megfogalmazni azt a három alapelvet, amelyet lényegi VHK-hagyatéknak is tekintek. Az első a belső képalkotás. Ennek jellemző tulajdonsága, hogy megvalósulásra törekszik. Amit mi koncert előtt megbeszéltünk, hogy most például elzenéljük, amint lezúdul egy folyó a völgybe, ez a gondolati-képi sík létrejött, s a zene által testet öltött. Ha többen ugyanarra erősen gondolnak, akkor ez hatványozottan fogja a hatását kifejteni, ez egy óriási erő, amellyel a mai racionális alapokon nyugvó tudományos szemlélet nem nagyon tud mit kezdeni.

I. L.: Minden a zenéből indult ki, amely az együttes közösségi szinten megélt azonosságélményén alapult. Amit mi együtt zenéltünk, azt a legmélyebben át is éltük, illetve fordítva: amit közösen elképzeltünk és átéltünk, azt a zenénkben meg is jelenítettük.

C. S.: Ehhez nagy merészség kellett, hiszen azt kellett fölvállalni, hogy olyat csinálok, amit eddig még soha. Elkezdek valamit ösztönösen játszani a hangszeren, megszólal egy Hang és nem én fogom irányítani a Hangot, hanem a Hang fog irányítani engem. S elindul a belső képzelet.

? Ez ugrás a Semmibe a hegytetőről.

C. S.: Pontosan. Persze ez a bará­taidba vetett mély hit nélkül nem megy. Hittünk egymásban s abban, hogy együtt mindent meg tudunk csinálni. A második alapelv: az akarat és a hit kapcsolata. Ha ez a kettő szembekerül, akkor mindig a hit kerül ki győztesen. Az ingakísérlet jól példázza ezt. Tartod a kezedben, nem akarod, hogy megmozduljon, de ha hiszel benne, hogy megmozdul, úgy is lesz.

? Ez a hipnózisban alaptétel.

C. S.: Hiába erőlködsz a színpadon, ha nem hiszel abban, amit csinálsz, nem fog működni. Hittünk abban, hogy mindaz, amit belül láttunk: átadható.

I. L.: Ha a hittel az akarat azonos irányba mutat, akkor ezek egymást hihetetlenül felerősítik. Az emberi élet igazi értelme, hogy olyan értékeket tárj fel és hozz ki magadból, melyekkel a legszűkebb környezetedtől a lehető legtágabb életközösségekig egyaránt gazdagítani tudod azok világát. Az élet örök akarata folyton újabb és jobb életeket teremteni.

C. S.: Az ősi törvények ösztönösen bennünk élnek, de a modern világ a felnőtté válás során nagyrészt leszorítja őket. A gyermekekben ez még elevenen él. Amikor egy leányka babusgatja a babáját, valóságként éli meg ezt saját képi világában. Ha a babáját kidobod az ablakon, a gyermek sokkot kap, mert az ő dimenziójában a baba érző élőlény. A magyar népmesékben is pompásan megfigyelhető ez a szemlélet, a hit és a képi megjelenítés összekapcsolódása, mely nemzedékről nemzedékre hagyományozódik.

I. L.: Ősi hitvilágunk szerint minden él, melyet az emberrel veleszületett rendkívül erős és mindenre kiható beleélő, azonosuló képesség eredményezett. Gyermekeim fejlődését szemlélve megerősödött bennem, ennek a rendkívüli képességnek létezése, titokzatos és kimeríthetetlen erőforrása. A korai VHK zenéje ezt a mágikus világlátást élő adásban közvetítette.

C. S.: Ez magasabb, ősi tudás.

? Pilinszky János egy interjúban azt mondta, hogy ha az ember minden idegszálával ráhangolódik egy kérdésre, majd egy kicsit félreteszi a kérdést, a választ magától kidobja az agy.

I. L.: Lényegében ugyanezt hirdeti a magyar táltos hit. A táltos először pontos kérdést tesz fel magának, aztán intenzív, monoton mozgással és dobolással révületbe jut, és elutazik az alsó, középső és fölső világokba, azaz a legbensőbb világába, és ha jól tette fel a kérdést, megkapja a helyes választ. A természetes emberi szellemnek ma még nagyobb szüksége van erre a mágikus látásra, hogy a logikát is segítségül hívva valódi tudást szerezzen, és helyes választ találjon világunk egyre bonyolultabb kérdéseire.

? Tudnál személyes példát?

I. L.: Őstapasztalataimat tizenéves koromban szereztem meg, a versenyszerű úszás közben. Mivel nagyon kevés időm volt, a matekfeladatok nagy részét úszás közben oldottam meg. Ment a hajtás, stopperral a kézben bemondták, hogy hol tartok, közben a megoldandó feladatra egy idő múlva a válaszok automatikusan jöttek. A monoton testmozgás eljuttatja az embert ahhoz az aktív-éber de mély tudatállapothoz, amit Bányai Éva magyar kutató fedezett föl, s amibe a hosszútávfutó vagy a táltos is eljuttatja magát.

? Szabó Dezső önéletrajzi könyvében említ egy esetet, amikor a latinórán föladott hexameterből és pentameterből álló párvers ritmikailag megfelelő magyar fordítását éjjel, álmában látta meg. A kolozsvári lí­ceumban senki más nem tudott megbirkózni a fordítással.

I. L.: Fizikusként ma új anyagok és technológiák kutatás-fejlesztésével foglalkozom. Az itt adódó alapvető kérdések többségére is ebben a mélyebb tudatállapotban jönnek meg a válaszok, amelyeket aztán éber logikával kell kidolgozni.

? Bár zenélési módszeretek fontos része volt, hogy magyarul énekeltetek, de a külföldi reakciók alapján mégsem ez volt a döntő, hiszen a német, a francia nem beszél magyarul. Vagy nem tud róla.

C. S.: A tömeg több mint az őt alkotó egyének lelki tulajdonságainak összessége. Voltaképpen új lényként mutatkozik meg, egy olyan kollektív szellemet létrehozva, amely az összetartozás révén egy meghatározott irányba terel. A VHK zenéje által előidézett varázslat működött. Elég volt kipattintani a szikrát. Ekkor már a gyakorlati megtapasztalás alapján hatékonyan tudtuk alkalmazni a harmadik alapelvet is, mely szerint, ha nem képekben megfogalmazott gondolatokkal próbálunk közös hittel elérni egy célt, hanem kizárólag akarattal, akkor erőlködésünk nemcsak sikertelen marad, hanem egyenesen az ellenkező irányba hat. Általánosságban is hiszem, hogy ha ily módon gondolatainkat ellenőrzés alá tudjuk vonni, akkor magunk rendelkezhetünk sorsunk felől.

? Hajdani üstdobosotok, Árvai Viktor mesélte, hogy egy német koncert alatt egy törökülésben nyugodtan üldögélő helybeli hallgató a VHK zenefolyamának hatására magától fölemelkedett, és egy méter magasan lebegett.

C. S.: Volt ilyen. Külföldön a koncertek végén vagy elképesztő erejű tetszésnyilvánításban törtek ki, vagy hosszú percekig némán, dermedten állt a tömeg. Ez a két véglet volt.

I. L.: Blixa Bargeld, az Einstürzende Neubauten ultrakemény énekese nem arról híres, hogy elérzékenyülne. A nyugat-berlini Front Kinó-s koncertünkön, amikor a közönség többsége nyitott szívű punkokból állt, a koncert közepén patakokban folyt a könnye.

? Három zsibbasztóan nagyszerű albumot alkottatok, amelyek Amerikában is megjelentek. Aztán a vad improvizációk csökkenni kezdtek.

I. L.: Végigvittem a VHK fennállásának teljes 25 évét, de Czakó kilépésével a zenekar egyik alappillére kiesett, és a zenekar tevékenysége eltolódott a begyakorolt számokból álló zene irányába, amely még sok nagyszerű dalt eredményezett, de nekem elementárisan megrázó élményű improvizá­ciót egyre kevésbé adott.

? Miért léptél ki a második album megjelenése után a zenekarból?

C. S.: A barátság és a szeretet kötelez, ezért erre a kérdésre nem ?akarok? válaszolni. Egyébként ?hiszem?, hogy az élet mindenre megadja a választ. Ugyanis, ahogy a hagyaték mondatja velem: kizárólag akarattal nem megyünk semmire.

escort - bugunmersin - mariobet -

supertotobet

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Close